E-mail & telefonnumre

Odder Kommune

Tlf. 87 80 33 33
E-mail: odder.kommune@odder.dk 
Fortrolig mail

Rådhusets adresse

Odder Rådhus Rådhusgade 3
8300 Odder
CVR nr. 32 26 43 28

Åbnings- og telefontider

Åbningstider på telefon
Mandag - onsdag 10.00-14.00
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-14.00

Borgerrådgiver

Borgerservice

Tidsbestilling i Borgerservice kan foretages her.

Fælles e-mailadresse: borgerservice@odder.dk 

Pas, kørekort, folkeregister, sygesikring, lån til beboerindskud, befordring til læge, NemID, valg, vielser, økonomisk friplads, SKAT samt hjælp til selvbetjening på områder inden for Udbetaling Danmark. 

Tlf.: 87803311
E-mail: teamabs@odder.dk

Charlotte Hjerresen
E-mail: charlotte.Hjerresen@odder.dk

Pia Møller Jensen
Tlf.: 87803378
E-mail: pia.jensen@odder.dk

Gitte Kirkegaard
Tlf.: 87803378
E-mail: gitte.kirkegaard@odder.dk

Inge Lise Mortensen
Tlf.: 87804000
E-mail: inge_lise.mortensen@odder.dk

Mette Greve Sørensen
Tlf.: 87803417
E-mail: mette.sorensen@odder.dk

Joshua Beck
Tlf.: 87803379
E-mail: joshua.beck@odder.dk 

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse, ressourceforløbsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, revalideringsydelse, uddannelsesgodtgørelse samt enkeltydelser.

Tlf.: 87803315
E-mail: teambbs@odder.dk

Jonna Foght
Tlf.: 87803370
E-mail: jonna.foght@odder.dk

Vibeke Mullin
Tlf.: 87803455
E-mail: vibeke.mullin@odder.dk

Susanne Obert
Tlf.:  87803435
E-mail: susanne.obert@odder.dk

Margit Pedersen
Tlf.: 87803428
E-mail: margit.pedersen@odder.dk

Lene Petersen
Tlf.: 87803446
E-mail: lene.petersen@odder.dk

Majbritt Weihrauch
Tlf.: 87803429
E-mail: majbritt.weihrauch@odder.dk

Almindelig + udvidet helbredstillæg, nedsat medielicens, brøkpension, begravelseshjælp, kommunale begravelser, enkeltydelser, personligt tillæg samt hjælp til selvbetjening på områder inden for Udbetaling Danmark.

Tlf.: 87803315
E-mail: teambbs@odder.dk

Inger-Lise Hesselbjerg
Tlf.: 87803421
E-mail: inger_lise.hesselbjerg@odder.dk

Opkrævning og kontrol med misbrug af sociale ydelser.

E-mail: teamcbs@odder.dk 

Inger Møller - opkrævning
Tlf.: 87803356
E-mail: inger.moeller@odder.dk

Hanne Magnussen - social kontrol
Tlf.: 87803366
E-mail: 
hanne.magnussen@odder.dk

Jane Kær Tropp - opkrævning & Social kontrol
Tlf.: 87803355
E-mail: jane_kaer.tropp@odder.dk

Det specialiserede socialområde. Henvendelser vedrørende særlig social støtte til voksne, fx tilbud til handicappede, kontaktpersoner, ledsager, alkoholbehandling samt misbrugsbehandling.

Katerina Cibulkova Tlf.: 29222763
E-mail: katerina.cibulkova@odder.dk

Stine Givard Tlf.: 20145237
E-mail: stine.givard@odder.dk

Torben Højriis Tlf.: 87803374
E-mail: torben.hojris@odder.dk

Irene SkovhusTlf.: 87803430
E-mail: irene.skovhus@odder.dk

Diverse

Tlf.: 87803333 
E-mail: borgerservice@odder.dk

Britta Kempel - Social- og Borgerservicechef 
Tlf.: 87803434
E-mail: E-mail: britta.kempel@odder.dk

Mette Bruun - Afdelingsleder på det specialiserede socialområde 
Tlf.: 30519014
E-mail: mette.bruun@odder.dk

Malene Balzer - Afdelingsleder i Borgerservice
Tlf.: 40354785
E-mail: malene.balzer@odder.dk

Nina Løve - controller
Tlf.: 87803361
E-mail: nina.loeve@odder.dk

Lars Nors - digitaliseringskoordinator 
Tlf.: 87803404
E-mail: lars.nors@odder.dk

Hanne Svit - omstilling og reception 
E-mail: hanne.svit@odder.dk

Børn & Unge

Børne- og Familiecentret

Tlf.: 87 80 32 80
E-mail: bfc@odder.dk

Musikskolen

Tlf.: 87 80 35 99
E-mail: musikskolen@odder.dk

Odder Ungdomsskole

Tlf.: 87 80 35 45
E-mail: ungdomsskolen@odder.dk 

Sundhedsplejen

Tlf. 87 80 35 12
E-mail: charlotte.pedersen@odder.dk

Tandplejen

Tlf.: 87 80 35 70
E-mail: tandplejen@odder.dk

Ungeenheden

Tlf.: 87 80 32 80 
E-mail: ungeenheden@odder.dk 

Børnepasning

Bifrost

Tlf.: 87 80 39 10
E-mail: bifrost@odder.dk

Børnehuset Vennelund

Tlf.: 87 80 38 90
E-mail: bornehaven.vennelund@odder.dk

Dagplejen

Tlf.: 87 80 35 02 
E-mail: dagplejen@odder.dk

Egholmgaard

Tlf.: 87 80 35 90
E-mail: egholmgaard@odder.dk

Gylling Skole & Børnehus  

Tlf.: 87 80 39 66
E-mail: bornehusetGylling@odder.dk

Hundslund Skole og Børnehus

Tlf.: 87 80 39 45
E-mail: hundslundbornehave@odder.dk

Hou Børnehave

Tlf.: 87 80 39 55
E-mail: houBornehave@odder.dk

Krible Krable Huset /Skovbørnehaven

Krible Krable Huset tlf.: 87 80 39 30
Skovbørnehaven tlf.: 51 38 61 00
E-mail: kriblekrablehuset@odder.dk

Saxild Skole & Børnehus
Tlf.: 87 80 39 40
E-mail: saxild-nolevskole@odder.dk

Udviklingskoordinator for skoler og dagtilbud
Lise Gammelby
Tlf.: 8780 4041
E-mail: 
lise.gammelby@odder.dk

Odder Byråd

Se byråd

Direktion

Kommunaldirektør

Henning Haahr
Tlf.: 4019 1136
E-mail: henning.haahr@odder.dk

Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Jette Lorenzen
Tlf.: 5337 8450
E-mail: jette.lorenzen@odder.dk

Direktør for Børn, Uddannelse og Kultur

Flemming Skaarup
Tlf.: 2490 4536
E-mail: flemming.skaarup@odder.dk

 

 

Handicap

Bo & Beskæftigelse

Tlf.: 87 80 40 04
E-mail: bb@odder.dk

Vejledning og Mestring

Tlf.: 87 80 39 90
E-mail: vm@odder.dk 

It & Indkøb

Afdelingens e-mail: itafd@odder.dk

Kim Malchau
Digitaliserings- og Indkøbschef
Tlf.: 87 80 33 35
E-mail: kim.malchau@odder.dk

Betina Krogh Bille
IT-proceskonsulent
Tlf.: 87 80 40 40
E-mail: betina.bille@odder.dk

Peder Kold Dalgaard
Systemadministrator Skole-IT
Tlf.: 40 83 16 83
E-mail: peder.dalgaard@odder.dk

Henrik Ernstsen
IT-medarbejder
Tlf.: 87 80 33 39
E-mail: henrik.ernstsen@odder.dk

Camilla Nørregaard Gregersen
IT og indkøb
Tlf. 87 80 33 32
E-mail: camilla.gregersen@odder.dk

John Hansen
IT-medarbejder
Tlf. 87 80 33 68
E-mail: john.hansen@odder.dk 

Poul Johansen
IT- koordinator
Tlf.: 87 80 33 37
E-mail: poul.johansen@odder.dk

Frederik Søgaard Kjær
Digitaliseringskonsulent
Tlf.: 21 64 66 92
E-mail: frederik.kjaer@odder.dk

Cecilie Robert (orlov)
IT og indkøb
Tlf. 87 80 33 32
E-mail: cecilie.robert@odder.dk

Rene Boe Sørensen
IT-medarbejder
Tlf.: 87 80 33 50
E-mail: rene.boe@odder.dk

Jobcenter Odder

Borgeren i centrum

Kerneopgaven i Jobcenter Odder er at understøtte, at borgerne kommer i uddannelse eller job via værdig sagsbehandling.

Desuden ønsker jobcentret at bidrage til, at virksomhederne kan skaffe og fastholde den arbejdskraft, de har behov for.

Arbejdsopgaver

  • Jobrettet indsats for ledige
  • Indsats for sygemeldte og personer med nedsat arbejdsevne
  • Afklaring i forhold til førtidspension
  • Virksomhedsrettet indsats, hvor der via godt samarbejde med virksomhederne, rekrutteres og formidles job

Afdelingens e-mail:  jobcenter@odder.dk

Jobcentrets vagttelefon - sekretariatet 
Tlf.: 8780 3787

Telefontid
Mandag - fredag kl. 10 - 14

Virksomhedsservice

Bjarne Brændbyge
Virksomhedskonsulent
Tlf.: 5138 6199
E-mail: bjarne.braendbyge@odder.dk

Henrik Berthelsen
Job- og virksomhedskonsulent
Tlf:. 20 90 34 13
E-mail: henrik.berthelsen@odder.dk

Jørgen Christensen
Job- og virksomhedskonsulent
Tlf.: 2090 3423
E-mail: jorgen.christensen@odder.dk
 

Omid Balahang
Job- og virksomhedskonsulent
Tlf. 5171 6862
E-mail: omid.balahang@odder.dk

Laila Dueholm
Jobkonsulent
Tlf.: 3084 3426
E-mail: laila.dueholm@odder.dk

Katja Hansen
Jobkonsulent
Tlf.: 2922 2748
E-mail: katja.hansen@odder.dk 

Anders Peder Høyer Jensen
Jobkonsulent
Tlf.: 5138 6164
E-mail: anders.hoyer@odder.dk

Charlotte Karlsen
Koordinator
Tlf.: 2090 3404
E-mail: charlotte.karlsen@odder.dk

Jette Margrethe Kristensen
Assistent
Tlf.: 2486 5542
E-mail: jette.margrethe.kristensen@odder.dk

Carsten Kjærgaard
Jobkonsulent 
Tlf.: 2922 2739
E-mail: carsten.kjaergaard@odder.dk

Line Nielsen
Jobkonsulent
Tlf.: 2922 2732
E-mail: Line Nielsen@odder.dk

Helle Stokholm 
Jobkonsulent
Tlf.: 2090 3419
E-mail: helle.stokholm@odder.dk

Team Jobklar

Gitte Kristensen
Jobkonsulent
Tlf.: 2486 5581
E-mail: gitte.kristensen@odder.dk

Heidi Lykke
Socialformidler
Tlf.: 2922 2754
E-mail: heidi.lykke@odder.dk

Fika Nielsen
Socialrådgiver
Tlf.: 2124 7071
E-mail: fika.nielsen@odder.dk 

Bente Nørgaard
Jobkonsulent
Tlf.: 3057 1197
E-mail: bente.norgaard@odder.dk

Lisbeth Yde Simonsen
Jobkonsulent
Tlf.: 2426 6374
E-mail: Lisbeth.Simonsen@odder.dk 

Fleksjobteamet

Peter Høst
Fleksjobkonsulent
Tlf.: 5138 6189
E-mail: peter.hoest@odder.dk

Karina Beltoft Jørgensen:
Socialrådgiver
Tlf.: 2090 5380
E-mail: karina.beltoft@odder.dk

Natasha Nissen 
Socialrådgiver
Tlf.: 2922 2756
E-mail: natasha.nissen@odder.dk

Stefan Plohmann
Fleksjobkonsulent
Tlf.: 5138 6188
E-mail: stefan.plohmann@odder.dk

Sygedagpenge

Elise Lien Gjelstrup
Socialrådgiver
Tlf.: 2922 2742
E-mail: elise.gjelstrup@odder.dk

Jette Halskov
Socialrådgiver
Tlf.: 3084 3451
E-mail: Jette.Halskov@odder.dk

Stina Kruuse
Socialrådgiver
Tlf.: 4038 8724
E-mail: stina.kruuse@odder.dk

Malene Langberg 
Socialrådgiver
Tlf.: 2488 4866
E-mail: malene.langberg@odder.dk

Hanne Madsen
Socialrådgiver
Tlf.: 5138 6179
E-mail: hanne.madsen@odder.dk

Petra Cato Mogensen
Socialrådgiver
Tlf.: 2922 2733
E-mail: petra.mogensen@odder.dk

Merete Dollerup Nielsen
Socialrådgiver
Tlf.: 2922 2747
E-mail: merete.nielsen@odder.dk

Line Olesen
Socialrådgiver
Tlf.: 2059 0760
E-mail: line.olsen@odder.dk

Marlene Gram Rønsholt
Socialrådgiver
Tlf.: 2922 2757
E-mail: marlene.ronsholt@odder.dk

Charlotte Krøyer Schmidt
Socialrådgiver
Tlf.: 2488 4867
E-mail: charlotte.schmidt@odder.dk

Team Job & Udvikling

Saywan Fazil Amen 
Integrationsmedarbejder
Tlf.: 2090 3414
E-mail: sa@odder.dk

Christina Clemmensen
Socialrådgiver
Tlf.: 2922 2755
E-mail: christina.clemmensen@odder.dk

Omar Khalil
Tolk
Tlf.: 2922 2734
E-mail: omar.khalil@odder.dk 

Helle Olsen
Socialrådgiver
Tlf.: 2486 5512
E-mail: helle.olsen@odder.dk

Thea Rindom
Socialrådgiver
Tlf.: 5138 6178
E-mail: thea.rindom@odder.dk

Sophie Søvang
Socialrådgiver
Tlf.: 2922 2759
E-mail: sophie.soevang@odder.dk

Tilbudsteamet

Louise Brøbecher Jørgensen
Projektmedarbejder og underviser
Tlf.: 5138 6177
E-mail: louise.jorgensen@odder.dk

Hanne Bredmose
Underviser
Tlf.: 2486 5524
E-mail: hanne.bredmose@odder.dk

Sarah Clausen
Underviser
Tlf.: 2497 3355
E-mail: sarah.clausen@odder.dk

Lene Laugesen
Stressvejleder og Coach
Tlf.: 2922 2749
E-mail: lene.Laugesen@odder.dk

Tonny Hørmann
Underviser
Tlf.: 5134 7150
E-mail: tonny.hormann@odder.dk

Mentorteamet

Karin Boye
Tlf.: 2486 5509
E-mail:
karin.boye@odder.dk 

Else Sønniksen
Tlf.: 2486 5501

E-mail: else.sonniksen@odder.dk 

Leif Vissing Jacobsen
Tlf.: 2486 5526

E-mail: leif.vissing.jakobsen@odder.dk

Seann Wulff
Tlf.: 5138 6186

E-mail: seann.wulff@odder.dk   

Sekretariatet

Fie Christensen
Tlf.: 8780 4029
E-mail: fie.christensen@odder.dk

Jannie Gylling
Tlf.: 8780 3787
E-mail: jannie.gylling@odder.dk

Marianne Larsen
Tlf.: 8780 3439

E-mail: marianne.larsen@odder.dk

Sarah Holm Nielsen
Tlf.: 8780 4032

E-mail: sarah.nielsen@odder.dk 

Pia Orlowitz Rasmussen
Tlf.: 8780 4030

E-mail: pia.rasmussen@odder.dk

Amia Ziska Ravn
Tlf.: 5138 6165

E-mail: Amia.Ravn@odder.dk

Anja Saugberg
Tlf.: 8780 3437 

E-mail: anja.saugberg@odder.dk

Ledelse

Ole Stounbjerg - Jobcenterchef
Tlf.: 2090 3417
E-mail: ole.stounbjerg@odder.dk

Susanne Lund Jensen
Souschef og afdelingsleder for: 
Sygedagpenge, Kontanthjælpsmodtagere og Ressourceforløb over 30 år, Integration og jobcentrets Sekretariat
Tlf.: 2486 5511 

E-mail:  susanne.jensen@odder.dk 

Marianne Jensen
Afdelingsleder for: 
Virksomhedsservice, Jobkonsulenterne, Dagpengeteamet, Jobparate Kontanthjælpsmodtagere, Fleksjobteamet, Mentorteamet og Tilbudsteamet
Tlf.: 5138 6184 

E-mail:  marianne.jensen@odder.dk

Lisbeth Kramme
Udviklingskonsulent
Tlf.: 3084 3425
E-mail: lisbeth.kramme@odder.dk

Maria Tribler
Digitaliseringskonsulent
Tlf.: 2917 7882
E-mail: maria.tribler@odder.dk

Gitte Krabbe Kurup
Faglig Koordinator
Tlf.: 2486 5579
E-mail: Gitte.Kurup@odder.dk

Lisbet Bylov Falgren
Faglig koordinator
Tlf.: 5138 6170
E-mail: lisbet.falgren@odder.dk

Karen Qvist
Faglig koordinator
Tlf.: 2922 2799
E-mail: karen.qvist@odder.dk

Karina Erichsen 
Assistent
Tlf.: 3035 1543
E-mail: karina.erichsen@odder.dk

 

Ledelse & Udvikling

Arbejdsopgaver

Sekretariatsbetjening af byråd, udvalg og direktion - analyse, organisationsudvikling, planlægning, politikker, strategier, kommunikation, information, hjemmeside, intranet og HR.
Fælles funktioner, sekretariat for Hovedudvalget og rådhusets medudvalg.

Afdelingens e-mail: ledelseogudvikling@odder.dk

Morten Møller
Sekretariatschef
Tlf.: 87 80 33 73
E-mail: morten.moller@odder.dk

Grethe Kaaberbøl Agger
HR-konsulent
Tlf.: 87 80 33 05
E-mail: grethe.agger@odder.dk

Heidi Grynderup Andersen
Udviklingskonsulent
Tlf.: 87 80 33 92
E-mail: heidi.andersen@odder.dk

Lise Gammelby
Udviklingskoordinator for skoler og dagtilbud
Tlf.: 87 80 33 33
E-mail: lise.gammelby@odder.dk

Martin Hauge
Udviklingskonsulent
Tlf. 30 84 34 18
E-mail: martin.hauge@odder.dk

Katrine Ahlstrøm Hellfritzsch
Udviklingskonsulent
Tlf. 21 32 47 72
E-mail: katrine.hellfritzsch@odder.dk

Nanette Jakobsen
HR-konsulent
Tlf.: 87 80 33 13
E-mail: nanette.jakobsen@odder.dk

Malene Nørgård Jensen
HR-konsulent
Tlf.: 51 38 61 59
E-mail: malene.noergaard.jensen@odder.dk

Merete Uldall Kristensen
Sygefraværskonsulent
Tlf.: 20 36 18 53
E-mail: merete.kristensen@odder.dk

Marie Kolind Laustrup
Udviklingskonsulent
Tlf.: 21 35 27 93
E-mail: marie.laustrup@odder.dk

Johanne Helboe Nielsen 
Udviklingskonsulent
Tlf.: 30 84 34 03
E-mail: johanne.nielsen@odder.dk

Bo Nørgaard
Presse- og kommunikationskonsulent
Tlf.: 51 38 61 61
E-mail: bo.noergaard@odder.dk

Hanne Paarup Olsen
Juridisk konsulent
Tlf.: 30 84 34 67
E-mail: hanne.olsen@odder.dk

Tina Sloth Poulsen
Udviklingskonsulent
Tlf.: 30 84 34 09
E-mail: tina.poulsen@odder.dk

Claus Buur Rasmussen
Kommunikationskonsulent & webmaster
Tlf.: 87 80 33 09
E-mail: claus.buur@odder.dk

Inger Rasmussen
Sekretariatsfunktion
Tlf.: 87 80 33 02
E-mail: inger.rasmussen@odder.dk

Ulla Salling
Arbejdsmiljø og HR
Tlf.: 87 80 40 10
E-mail: ulla.salling@odder.dk

Malene Lykke Scharling
Udviklingskonsulent
Tlf.: 30 84 34 02
E-mail: malene.lykke@odder.dk

Steffen Westphal
Juridisk konsulent
Tlf.: 23 46 73 65
E-mail: steffen.westphal@odder.dk

Løn & Økonomi

Afdelingens e-mail: okonomi1@odder.dk

Grethe Sjørslev Laursen
Økonomichef
Tlf.: 87 80 33 46
E-mail: grethe.laursen@odder.dk

Birgitte de Place
Chefkonsulent
Tlf.: 87 80 33 44
E-mail: birgitte.de.place@odder.dk

Gitte Andersen
Økonomikonsulent
Tlf.: 87 80 33 58
E-mail: gitte.andersen@odder.dk

Jane Elmose
Bogholderikonsulent
Tlf.: 87 80 33 48
E-mail: jane.elmose@odder.dk

Hanne Eskerod
Lønkonsulent
Tlf.: 87 80 37 45
E-mail: hanne.eskerod@odder.dk

Lone Gammelgaard
Økonomikonsulent
Tlf.: 87 80 33 96
E-mail: lone.gammelgaard@odder.dk 

Lisa Johansen
Økonomikonsulent
Tlf.: 51 38 61 11
E-mail: lisa.johansen@odder.dk

Anette Maach
Økonomikonsulent
Tlf.: 87 80 33 16
E-mail: anette.maach@odder.dk

Malene Grau Müller
Lønkonsulent
Tlf.: 87 80 37 46
E-mail: malene.mueller@odder.dk

Gitte Brandt Nysom
Lønkonsulent
Tlf.: 87 80 37 47
E-mail: gitte.nysom@odder.dk

Elin Nørgaard
Økonomikonsulent
Tlf.: 87 80 33 45
E-mail: elin.norgaard@odder.dk

Lene Olesen
Regnskabskonsulent
Tlf.: 87 80 33 19
E-mail: lene.olesen@odder.dk

Mads Stigaard
Økonomikonsulent
Tlf.: 87 80 33 42
E-mail: mads.stigaard@odder.dk 

Presse / Kommunikationsteam

Presse- og kommunikationskonsulent Bo Nørgaard
Ledelse & Udvikling
Kommunikationsteamet
Tlf. 5138 6161
E-mail: bo.noergaard@odder.dk

Kommunikationskonsulent og webmaster Claus Buur Rasmussen
Ledelse & Udvikling
Kommunikationsteamet
Tlf. 2486 5558
E-mail: claus.buur@odder.dk

Pressebilleder 

Billeder af byråd, udvalg, direktion m.m. i høj opløsning til brug i forbindelse med presseomtale af Odder Kommune kan downloades til redaktionelt brug her.

Pressemeddelelser

Besøg vores presserum, hvor du kan finde kommunens pressemeddeleler. Her kan du også tilmelde dig og få tilsendt sidste nye pressemeddelelser på mail.  

Aktindsigt

Læs mere her hvis du vil søge om aktindsigt i en sag

Byvåben

Odder Kommunes byvåben må kun bruges efter aftale med kommunikationsteamet.

 

Skoler

Gylling Skole & Børnehus

E-mail: gyllingskole@odder.dk
Tlf.: 87 80 38 10

Hou Skole

Tlf.: 87 80 37 90
E-mail: houskole@odder.dk

Hundslund Skole & Børnehus

Tlf. 87 80 38 35
E-mail: hundslundskole@odder.dk

Parkvejens skole

Tlf.: 87 80 36 66
E-mail: parkvejensskole@odder.dk

Saksild Skole & Børnehus

Tlf.: 87 80 38 51
E-mail: saxildskole@odder.dk

Tunø Skole

Tlf.: 87 80 37 85
E-mail: houskole@odder.dk

Vestskolen med de to afdelinger

Skovbakken
Tlf.: 87 80 36 00
E-mail: skovbakkeskolen@odder.dk

Vestermarken
Tlf.: 87 80 34 84 
E-mail: vestermarksskolen@odder.dk 

Udviklingskoordinator for skoler og dagtilbud

Lise Gammelby
Tlf.: 8780 4041
E-mail: 
lise.gammelby@odder.dk

Sundhed & Omsorg

Borgerforløb

Tlf. 87 80 37 00
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk
Fortrolig mail: signatur@odder.dk 

Forebyggelse & Rusmidler

Tlf. 87 80 35 05
Direkte telefonnumre
 til medarbejdere
E-mail forebyggelse-rusmidler@odder.dk 

Sundhed & Omsorg 

Tlf.: 87 80 32 43
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk 

Daghjemmet i Odder Kommune 

Tlf.:  87 80 35 23
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk

Odder Kommunes Korttidsafsnit  

Tlf.: 87 80 32 77
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk 

Odder Kommunes Træningscenter 

Tlf.: 87 80 37 40
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk

Plejeboliger på Bronzealdervej 

Tlf.: 87 80 32 72
E-mail: kristina.jensen@odder.dk

Stenslund 

Tlf.: 87 80 37 01
E-mail: stenslundcentret@odder.dk

Vejledning & Mestring

Tlf.: 87 80 39 90
E-mail: rosenhuset@odder.dk

Aktivitetshuset 

Tlf.: 87 80 32 43
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk

Teknik & Miljø

Ledelse

Casper Grønborg
Teknisk chef
Tlf.: 30 84 34 50
E-mail: casper.gronborg@odder.dk

Bent H. Mortensen
Souschef
Tlf.: 30 84 34 81
E-mail: bent.mortensen@odder.dk

Byggeri

Byggesagsbehandling og landzoneadministration
Tlf.: 29 22 27 28
Telefontid kl. 10-14 og fredag 10-12
Fælles e-mail: byggeri@odder.dk
EAN: 5798006128617

Byggesagsbehandlerne kan træffes efter aftale:
Mandag - torsdag kl. 10 - 14
Fredag kl. 10 - 12

Det er kun i tilfælde af spørgsmål vedrørende en specifik byggesag, hvor du ved hvem, der er sagsbehandler, at du skal bruge den enkelte sagsbehandlers mailadresse.
Ved alle andre henvendelser til Team Byggeri, skal du benytte teamets fælles e-mailadresse

Bo Nielsen
Teamkoordinator og byggesagsbehandler
E-mail: bo.nielsen@odder.dk

Anders Grønkjær-Petersen
Byggesagsbehandler
E-mail: anders.gp@odder.dk

Lars Harritsø
Byggesagsbehandler og landzoneadministration
E-mail: lars.harritsoe@odder.dk

Anders Iversen
Byggesagsbehandler og landzoneadministration
E-mail: anders.iversen@odder.dk

Emilia Dalsager
Administrativ medarbejder for Byggeri og behandling af jordvarme
Tlf.: 29 64 15 41
E-mail: emilia.dalsager@odder.dk

Ejendomsinfo

Bygnings- og Boligregistret (BBR), ejendomsskat, jordvarmesager, hegnssyn, digitale kort og luftfoto.
Fælles e-mail: ejendomsskat@odder.dk
EAN: 5790000408634

Steen Terkildsen
Kort og GIS
Tlf.: 87 80 40 57
E-mail: gis@odder.dk

Bente Visby Høeg
Ejendomsskat og ESR og hegnsyn
Tlf.: 87 80 34 74
E-mail: bente.hoeg@odder.dk

Lenette Hededal Jensen
BBR og adresser
Tlf.: 87 80 34 76
E-mail: lenette.jensen@odder.dk

Miljø

Natur- og miljøbeskyttelse
Fælles e-mail: miljoe@odder.dk 
EAN: 5798006128495

Lene Andersen
Teamkoordinator, klimakoordinator, landbrug og kystbeskyttelse
Tlf.: 30 84 34 98
E-mail: lene.andersen@odder.dk 

Anette Baisner Alnøe
Miljøsagsbehandler
E-mail: anette.alnoe@odder.dk

Tanja Marie Asp
Biodiversitet
Tlf.: 30 84 34 84
E-mail: tanja.asp@odder.dk

Dorthe Groth
Affald, virksomheder, støj, luftemission, olietanke på virksomheder
Tlf.: 24 88 48 80
E-mail: dorthe.groth@odder.dk

Merete Johannsen
Natur
Tlf.: 20 90 53 41
E-mail: merete.johannsen@odder.dk

Birgit Damgård Kristensen
Vandforsyning, drikkevand, grundvand, lossepladser, jordforurening, jordflytning, olietanke, råstoffer.
Tlf.: 87 80 34 82
E-mail: birgit.kristensen@odder.dk 

Plan

Kommune-, lokal- og varmeplanlægning, helårsbeboelse i sommerhuse
Fælles e-mail: plan@odder.dk
EAN_ 5790000408634

Jette Lehrmann Harlund
Teamkoordinator, kommune-, lokal- og varmeplanlægning
Tlf.: 87 80 34 62
E-mail: jette.harlund@odder.dk

Signe Torlop Carlsen 
Kommune- og lokalplanlægning
E-mail: signe.carlsen@odder.dk

Krista E. Krøier Landskaber
Kommune- og Lokalplanlægning
Tlf.: 21 56 09 52
E-mail: krista.kroeier@odder.dk

Louise Holmegaard Madsen
Kommune- og lokalplanlægning og bymidteudvikling
Tlf.: 87 80 34 59
E-mail: louise.holmegaard@odder.dk 

Heida Sara Thorgeirsdottir
Kommune- og lokalplanlægning og kulturmiljøer
Tlf.: 87 80 34 58
E-mail: heida.sara@odder.dk

Vej og Anlæg

Byggemodning, nyudstykninger, vejmyndighed, trafiksikkerhed, trafikplanlægning og kollektiv trafik
Fælles e-mail: vejanlaeg@odder.dk
EAN: 5790000408634

Mikkel Møller Jørgensen
Byggemodning og trafik
E-mail: mikkel.moller@odder.dk

Esben Kindt
Byggemodning og nyudstykninger
E-mail: esben.kindt@odder.dk

Gitte Rasmussen Vejmyndighed, trafiksikkerhed, trafikplanlægning og kollektiv trafik
E-mail: gitte.rasmussen@odder.dk

Tekniske institutioner

Fælles Drift & Service

Tlf.: 87 80 36 63
E-mail: vejogpark@odder.dk

Tunøfærgen

Tlf.: 87 80 39 80 / 30 86 36 27
E-mail: bjarne.mollgaard@odder.dk

 

Øvrige

Odder Bibliotek

Tlf.: 87 80 35 50
E-mail: bibliotek@odder.dk

UdviklingOdder  

Tlf.: 87 80 40 50
E-mail: udvikling@odder.dk